Wednesday, January 07, 2009

YOU'RE NOT TOO YOUNG TO SERVE GOD

Ang isang batang Hudyo na umabot na sa edad na 13 (sa lalake) o 12 (sa mga babae) ay kailangang dumaan sa isang seremonya na tinatawag na Bar Mitzvah (sa lalake) o Bat Mitzvah (sa babae). After the ceremony, the child is obligated to observe all the commandments. Simula edad 13, ang mga kabataan ay nagsisimulang makibahagi sa mga gawaing panrelihiyon. Kinakabitan sila ng mga phylacteries o maliliit na kahon na itinatali sa kanilang katawan. Nakalagay roon ang mga kasulatan na kailangan nilang basahin at kabisaduhin. Mayroon ding mga isinusuot sa kanilang kaliwang braso at noo upang mas madali niyang maalala ang mga kautusan ng Diyos. Nagbabasa rin siya ng mga libro ni Moises (ang Torah) sa mga pagtitipon.

Katulad ng mga batang Hudyo, kailangang isaisip ng lahat ng kabataan na maglingkod sa Panginoon kahit sa mura nilang edad. Ang panahon ng kabataan ay panahon ng pagseseryoso sa buhay. Hindi natin dapat tanggapin ang ideya na kapag kabataan, OK lang ang magpakasarap sa luho at layaw, dahil ito daw ang pinakamagandang paraan para matuto ng magagandang aral.One of the best ways of developing the character of the youth is through service in the church. Serving God can do wonders in their lives.


Para sa lahat ng kabataan...

Serving God is the main purpose of your life. We are created to serve God. Christ himself set us an example. Maraming kabataan ang mas gusto pang maglingkod sa mga non-Christian organizations kaysa magpagamit sa mga ministries sa church. Hindi ko sinasabing mali ang mag-involve sa mga secular organizations. Kung mayroong mang dapat magsimulang makita ang diwa ng paglilingkod ng mga kabataan, ito ay sa loob ng iglesya. Sa pamamagitan ng iglesya, naitatama ang puso ng mga kabataan. Many get involved in socio-civic projects for personal fulfillment adventure and experience. But when we serve in the church, we are also reminded of the truth that the center of our service should be Christ not us. We are servants and Christ is our Master.

Serving God can make the Word of God more powerful. Mas madaling mong mauunawaan ng mga kabataan ang kahulugan ng pagiging isang Cristiano kung sila mismo ang makakaranas nito. Mas matindi ang epekto ng direktang pagministeryo sa mga mahihirap nang aktuwal kaysa pagtuturo sa Bible studies ng pagmamahal ng Diyos sa mga mahihirap. They need to experience the things being taught to them. Kung kabataan ka na parang walang kabuhay-buhay ang iyong buhay-Cristiano, try to get involved in hands-on ministry. Ministry can make the Word of God more visible and powerful.

Serving God can positively transform your character. Babaguhin ng Diyos ang puso mo kapag lagi kang naglilingkod sa Kaniya. When you minister to people, you do not only change the lives of others, you are also making an impact to your life. Kung dati hate na hate mo ang mga pulubi dahil sila ay marurumi, try mong pakainin sila at mararamdaman mo na hindi sila dapat pandirihan at layuan. Service to God can teach you how to love and be humble. When you get involved in the ministry, He will impart His character to you because you partake in His work.

1 comment:

Wen said...

Hi Sir!

I was asking Ate Sally for your contact (so that I can at least say hi to you) when I visited the Department last December, but I found out that you're already in DLSU-M.

Anyway, I hope everything is okay and I just want to tell you how much I appreciate the training I had in your class.

If ever, my email add is still the same and you can reach me there(wen_meets_marx@yahoo.com). Oh, I didn't continue my MA in Ateneo anymore. I'm now starting a totally new track, but it's still somehow related to polsci. lol.

Regards,

Wen

ANO BA TALAGA ANG "CALLING" KO?

Lagi kong naririnig iyan sa mga kabataang kaga-graduate lang sa kolehiyo at mga young professionals na nababagot sa buhay. Nagtatanong si...