Monday, January 19, 2009

REPLICA OF NOAH'S ARK in NetherlandsThis is the replica of Noah's Ark constructed by a Christian Dutch,Johan Huibers of Schangen, Netherlands. Ito ang patunay na naniniwala siya sa Bibliya at mga kuwento na ipinahayag sa Genesis 6. Mayroong mga life-size giraffees, elephants, zebras and other animals. Makikita rin sa arko ang isang 50-seat theatre kung saan puwedeng mapanood ng mga bisita ang pelikula tungkol kay Noe. Napakalaki na ng arko pero ang tunay na arko ni Noa ay LIMANG BESES mas malaki sa ginawa ni Huibers. Sinimulan niya ang paggawa sa arko noong May 2005. The major reason why Huibers constructed the ark: He wants the younger generation to know the story of God's goodness as revealed in Genesis.

No comments: