Monday, November 24, 2008

PARA SA MGA HINDI MATALINO

“The function of education is to teach one to think intensively and to think critically...
Intelligence plus character – that is the goal of true education.”— MARTIN LUTHER KING JR., American civil rights leader (1929-1968)

“If you think education is expensive, try ignorance.”- DEREK BOK, Harvard University Professor (1983-1991)

Hindi ko makakalimutan ang lahat ng first school days ko noong ako ay nasa elementarya pa lamang. Hindi dahil sa excited ako mag-aral kung hindi dahil sa mga bago kong bag, notebooks, lapis, pencil case at uniform. Sa tuwing inaamoy ko sila, parang ayaw ko na silang gamitin. Baka kasi maluma. Pero hindi puwedeng mangyari iyon. Mga isang buwan ko pa lamang sila nagagamit, madumi na ang bag ko sa alikabok at mantsa, pudpod na ang lapis ko at lukot-lukot na ang mga dating bago kong notebooks.

Minsan, iniisip natin na ang pag-aaral ay parang pagkakaroon lang ng mga bagong gamit. Madali tayong nawawalan ng interes sa pag-aaral kapag wala na ang bango ng ating mga school supplies. Ang iba, hindi na pumapasok dahil talagang wala nang interes makita ang mga teachers at classmates. Kung hindi pa pagagalitan at parurusahan ng magulang ay hindi papasok sa eskwela. Kailangan nating maintindihan na ang pag-aaral ay bahagi ng ating paghahanda para sa kinabukasan. May mga bagay na kailangang tayong maunawaan tungkol sa plano ng Diyos sa mga kabataan sa loob ng ekswelahan. Kailangan nating alamin ang Salita ng Diyos upang lubos na maunawaan kung paano Niya ginagamit ang edukasyon upang matupad ang Kaniyang dakilang plano para sa atin.

Education provides us knowledge. And we must understand that all knowledge ciomes from God. Sa kaniya nagsisimula ang lahat ng karunungan. Hindi natin mauunawaan ang lahat ng bagay sa daigdig kung hindi Niya tayo pagkakalooban ng kaalaman. Makukuha lamang natin ang kaalamang ito kung magsisikap tayong mag-aral. Sa kabilang banda, marami naman ang nanangan sa sarili nilang karunungan at wari’y sinasabing hindi nila kailangan ang Diyos. Dahil sa sobra nilang katalinuhan, they even deny the existence of God. Secular knowledge is good but if it contradicts the holiness of God, it should never be embraced and promoted.

God is never anti-intellectual. Ayaw niya na maging mangmang ang mga tao sa mundo lalo na ang kaniyang mga anak. Many people are destroyed due to lack of wisdom. May naghihintay na parangal ang mga matatalino. When wise people speak, knowledge becomes more attractive. Mas lalong nagiging interesante ang mag-aral. Nakaka-inspire ang mga taong puno ng karunungan. Isang dahilan kung bakit ginusto kong maging isa gurp ay dahil nais kong maging instrumento ng pagbabago ng maraming kabataan. Hindi lang basta karunungan ang nais kong ibahagi sa kanila, kung hindi karunungan na nagmumula sa Diyos. Kung mayroon kang karunungan, mas magiging mabunga at matagumpay ang iyong buhay. Sa kabilang banda, ang mga mangmang ay laging mahihirapan.

We must always ask God for knowledge. Mas mahalaga ang karunungan kaysa anumang yaman sa daigdig. Solomon once wrote: “being wise is better than being strong; yes, knowledge is more important than strength”. Lagi nating naririnig: Knowledge is power. Kung sino ang may hawak ng karunungan, nagtataglay din siya ng kapangyarihan at kalakasan. Suportado ito ng Salita ng Diyos. Proverbs 8:10-11 even declares that we should choose knowledge rather than gold.

Saturday, November 22, 2008

TIPS on Reading Books on Love, Courtship, Dating, Marriage and Sex (LCDMS)

Taun-taon, nagsusulputang parang mga kabute ang mga libro tungkol sa PAG-IBIG. Iba't iba ang oryentasyon at rekomendasyon. Iba't iba ang background ng mga nagsusulat. Iba't iba ang pagtingin sa pakikipagrelasyon--ang iba agresibo, ang iba sobrang Jurassic ang pagiging konserbatibo. Wala akong inirerekomendang libro na basahin ninyo pagdating sa usapin ng love, courtship, dating, marriage, sex and marriage. Magbibigay lamang ako ng ilang pamantayan na maari ninyong gamitin upang malaman kung ano ang dapat ninyong tangkilikin. I have three major recommendations.

FOUNDED ON THE WORD OF GOD – Never patronize books that are humanistic—those who are man-centred and undermine Christian and Biblical principles. Practical principles often do not please God. For instance, many love books undermine the importance of faith. Among Christians, 2 Corinthians 6:14 should take precedence. The principle of marrying ONLY believers is the rule. It is non-negotiable. Maraming Cristiano ang nag-aasawa dahil sa napag-iiwanan na daw sila ng kalendaryo kaya kung sino na lang ang makita sa daan ang pakakasalan. Also, many love books recommend shortcuts in relationships. May isa pa nga akong narinig na HUWAG nang PATAGALIN ang relasyon kung pareho nang MARRIAGABLE ang magka-partner—kahit na dalawang buwan pa lamang nagkakakilala. There are many things in the relationship that we cannot short-circuit. Whirlwind romance can be disastrous.

BEEN THERE, DONE THAT, BEEN THAT AUTHOR – Isinulat ba ang libro ng isang taong may sapat na karanasan o iyong nagpapanggap lamang na eksperto? Inirerekomenda kong basahin ninyo ang mga librong isinulat ng mga taong NARANASAN na at NATUTO sa mga kamalian ng maling pakikipagrelasyon. They know what they are talking about. Higit pa rito, mas makabubuting basahin ang mga libro ng mga manunulat na IKINASAL na o may ASAWA na at PAMILYA. Bakit? Kasi, sila ang totoong eksperto. Parang ganito lang yan. Kung ako ay hihingi ng payo tungkol sa pagpapamilya, mas maniniwala ako sa isang matandang walang pinag-aralan ngunit nakapagtatag ng isang maayos na sambahayan, iginagalang ng kaniyang mga anak at asawa KAYSA sa isang Psychologist na walang asawa at hindi pa nararanasan ang magpatakbo ng isang sambahayan. Marami kasi akong nababasang mga “love guru” na nagsusulat ukol sa SEX MATTERS ngunit wala pang karanasan sa SEX. Yes, it is true that you do not need to engage in premarital sex to understand its consequences, but it is more CREDIBLE and AUTHORITATIVE to write on the matter if you already experienced being subjected to the dynamics of sex life. Go for books written by well-seasoned authors.

CULTURALLY-SENSITIVE ADVICE –Nirerekomenda ba ng libro ang mga pagpapahalagang hindi natin dapat niyayakap bilang mga Filipino? Many would say that love topics transcend culture. I beg to disagree. For instance, some books recommend that ladies COURT boys in a blatant, obvious manner kung torpe ang lalake. Well, walang problema iyon sa mga Western, industrialized, capitalist countries. But every Filipina who will embrace idea must also be ready to face the cultural consequences of the action. Sa ngayon, hindi tanggap ng lipunan na maging agresibo ang mga kababaihan sa panliligaw (palipad-hangin siguro puwede). Maaring sabihin ninyo sa akin, “Hindi ba dapat binabali na natin ang ganitong kaisipan? We now live in the period of globalization of ideas.” Mahirap pag-isahin ang kultura ng lahat ng bansa. Although globalization entails the homogenization of cultures, I am still with the view that basic cultural practices and values of different countries cannot be easily eroded by globalization factors. Isa lang ang puwede kong isagot: It is your prerogative to embrace contemporary, Western values. But I would still recommend that you respect the culture you are in, because you may be a stumbling block to others.

Saturday, November 15, 2008

PHILIPPINE YOUTH WORKERS' SUMMIT 2009 (Survey Form Attached)

Dear Co-Youth Minister,

The PCEC-NYC with the cooperation of youth ministry leaders from different Christian denominations and organizations are currently organizing a Youth Worker's Summit, tentativley scheduled on 2009, the first of its kind in the Philippines. Since programs and details of the events are still in the stage of discussion and exploration, we seek your assistance.

Attached is a file for the survey on the learning needs of youth workers who are possible delegates to the conference. We hope you can find time to answer the form. Your responses are valuable and will be used to ascertain the details/topics of of the event.

We would appreciate if you could return the answered form through email not later than December 12, Friday, before the next meeting of the Steering Committee. Forward your responses to rcmolmisa@yahoo.com/gmail.com. We will inform you of the schedule of the next meeting so that you can also participate in the discussions as your schedule would allow.

Kindly spread the word about the Youth Workers' Summit 2009 to your network and friends. We created a yahoogroup to facilitate communication: http://groups. yahoo.com/ group/ywsummit09/. May God richly bless you and your ministry. We hope to see you next year!


God bless YOUth!

Youth Workers' Summit 2009
Organizing Committee

Tuesday, November 04, 2008

Saturday, November 01, 2008

Ravi Zacharias-Where is the Glory?

Isa ito sa pinakamagandang teaching na narinig ko kay Ravi Zacharias--tungkol sa tunay na kahulugan ng "righteousness" o katuwiran sa harap ng Diyos. Feel free to download this and share. Ravi Zacharias is a world-renown Christian apologist who reveal and explain the authority of the Bible and the meaning of the Christian faith to THINKERS (i.e academics, atheists) of the world. You can visit his website at www.rzim.org

ANO BA TALAGA ANG "CALLING" KO?

Lagi kong naririnig iyan sa mga kabataang kaga-graduate lang sa kolehiyo at mga young professionals na nababagot sa buhay. Nagtatanong si...