Saturday, November 01, 2008

Ravi Zacharias-Where is the Glory?

Isa ito sa pinakamagandang teaching na narinig ko kay Ravi Zacharias--tungkol sa tunay na kahulugan ng "righteousness" o katuwiran sa harap ng Diyos. Feel free to download this and share. Ravi Zacharias is a world-renown Christian apologist who reveal and explain the authority of the Bible and the meaning of the Christian faith to THINKERS (i.e academics, atheists) of the world. You can visit his website at www.rzim.org

No comments: