Monday, October 20, 2008

Sa mga Laging Bigo sa Pag-ibig....

Love Christ first....and He will give you the desires of your heart...

A Tried and Tested Principle

No comments:

ANO BA TALAGA ANG "CALLING" KO?

Lagi kong naririnig iyan sa mga kabataang kaga-graduate lang sa kolehiyo at mga young professionals na nababagot sa buhay. Nagtatanong si...