Saturday, September 27, 2008

WEAK PEOPLE ARE THE BEST MINISTERS

Minsan naisip ninyo na ba kung bakit kung sino pa ang maraming negative issues sa buhay, ang mahina, ang walang talento, ang walang talino, ang hindi sikat ay sila pa ang matinding gamitin ng Diyos sa ministeryo?

Tingnan na lamang natin ang buhay ni Todd Bentley na siyang naging sentro ng Lakeland Revival sa Florida, USA. Nagkaproblema siya sa kaniyang relasyon sa kaniyang asawa ngunit ginamit ng Panginoon sa pagsisimula ng isa sa pinakamalaking Christian revival sa kasaysayan ng daigdig.

Isa ring halimbawa si Nick Vujicic ng Australia. Wala siyang limbs—paa at mga braso subalit umiikot sa buong daigdig upang ibahagi ang pagmamahal ng Diyos sa lahat na nawawalan ng pag-asa sa buhay.

Inspirasyon din sa marami ang naging karanasan ni Sarah Balabagan, ang dating teenage OFW na muntik nang mamatay sa UAE dahil sa pagpatay sa kaniyang amo na nanggahasa sa kaniya. Sino ang mag-aakalang Christian recording artist na siya ngayon?

God will never use persons who are not willing to be used. You must first declare the words “God use me!” and mean it. Thereafter, always make yourself available. People with so many excuses can never follow God (Luke 14:33).

God can never use people who cannot acknowledge their weaknesses. God resists the proud and gives grace to humble (1 Peter 5:5). True ministers do not attempt to share with God’s glory. We are called to be servants. Ang unang layunin ng isang lingkod ay paglingkuran ang kaniyang Panginoon. Hindi siya dapat maghangad na maging kapantay ng kaniyang amo. Pride can never be compatible with God’s service.

Hindi ang mayayaman, ang matatalino at matataas ang estado sa buhay ang laging sinamahan ng Panginoon nang siya ay magministeryo sa daigdig. Hindi matatalino ang mga apostol. Mangingisda ang marami sa kanila at walang kayamanan sa buhay.

Ngunit, bakit sila ang pinili ng Panginoon?

Ito ay dahil sila ang magpapaningning sa pangalan ng Diyos. Ang kanilang mga kahinaan ang magpapakilala sa ibang tao na ang Diyos ay kayang bumago ng buhay. Man’s weakness is God’s instrument to show His power and glory. Sa kanilang tagumpay, hindi nila maaring sambitin na sila ang may gawa ng lahat ng tagumpay. Ang lahat ng kanilang matatamong katanyagan, kayamanan at karangalan ay hindi nila kayang angkinin dahil LAHAT ng iyon ay mula sa Diyos na bumago ng kanilang buhay.

I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and difficulties for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. (2 Corinthians 12:10-GNB)

No comments: