Saturday, April 28, 2007

April 19, 2007, 9:15PM-10:45PM

Fall

I love to worship You, my God
I love to worship You, my Lord
And see Your Spirit fall in power
Your love unfolding
Gifts from heaven

I love to worship You, my God
I love to worship You, my Lord
And feel Your precious

Breath of heaven
Your all consuming love

CHORUS
Holy Spirit come in power
Change my heart
I want to live for You, my God

Let Your Spirit come in power
Change my life
That I may live for You my Lord

Fall on us Lord
Fall on us Lord

BRIDGE

So I yearn for You
Long to see You move
Lord, I lift my hands before my King and pray

No comments:

ANO BA TALAGA ANG "CALLING" KO?

Lagi kong naririnig iyan sa mga kabataang kaga-graduate lang sa kolehiyo at mga young professionals na nababagot sa buhay. Nagtatanong si...