Friday, January 06, 2017

PARA SA PERLAS* NG BUHAY KO


Hindi kita hinanap. Si Lord ang nagdala sa iyo sa aking harap. Hindi ako karapat-dapat na maging kabiyak mo. Pero si Lord ang nagbigay sa akin ng tulad mo. 

Hindi kumpleto ang buhay kapag wala ka. Hindi ako puwedeng imbitahan sa mga events kung hindi ka kasama. Hindi ko puwedeng iwan ang perlas ng aking buhay nang nag-iisa.

You have cared for me in ways I have never imagined. Maraming pagkakataon mo akong inunawa. Maraming pagkakataon na ikaw ay nagtiyaga. Maraming pagkakataon na alam kong hindi mo na kaya pero kinaya mo para sa akin. Indeed, you are the wind beneath my wings.

Nagdesisyon kang pasanin ang bigat ng mga isyu ko sa buhay. Hindi mo ako iniwan nang iwan ako ng aking mga kaibigan. Mahal mo nga akong talaga.

Madali mo akong napapatawad sa aking mga kahinaan. Nasasaktan kita pero nariyan ka lang. Nagmamahal. Umuunawa. Hindi mo ako iniiwan.

Hindi ka maluho sa buhay. Lahat ng mamahaling bagay na gusto kong ibigay sa iyo, madalas mong tanggihan. Lagi mong sinasabi sa akin, oras ko lang ang kailangan mo. Iyon ang mahalaga sa iyo hindi ang anumang yaman sa mundo.

Lumambot ang puso ko dahil pinaramdam mo sa akin kung paano ka magmahal sa iba. Hindi mo ako tinuruan, ipinakita mo sila. Kaya nasasaktan ako kapag hindi ka pinahahalagahan ng iba. Ganunpaman, hindi ka napapagod magmahal sa kanila.  

Mayroon tayong mga alitan na hindi na nakikita ng marami. Alam ko na kapag tumahimik ka. Hindi ko kayang tagalan ang mga eksenang iyan. Hindi ko kayang pasakitan ang babaeng nagmamahal sa akin nang lubusan.

Marami kang isinantabi para mapaligaya ako. Hindi matitigil ang pasasalamat ko sa Panginoon sa pagbibigay ng isang asawa, kaibigan, katuwang sa buhay na tulad mo.

Mahal na mahal kita Gie. Mahal na mahal.


*Ang pangalang Margarita ay nangangahulugang “perlas” sa wikang Latin

No comments: