Friday, May 30, 2014

10 DAKILANG ARAL SA PAKIKIPAGRELASYON

1. May panahon sa lahat ng bagay. I-enjoy ang kasalukuyang season ng iyong buhay. Hindi mo puwedeng ipilit ang isang emosyon o relasyon na hindi pa hinog. Mapakla. Hindi rin masarap ang hininog sa kalburo. Iba pa rin ang sariwa at natural. 

2. Huwag magpapaniwala sa “love at first sight”. Attraction at first sight mayroon. Magkaiba ang spelling at meaning ng love at attraction. Hindi mo puwedeng mahalin ang isang tao na hindi mo kilala. You should never a marry a stranger. Ang fairy tales para lang sa mga bata.

3. Kung BF/GF lang ang hanap mo humanda kang masasaktan. Dahil wala kang intensiyong patagalin ang samahan. All relationships should be motivated by marriage get married and not mere casual and temporal flirtationship. Kaya kung hindi ka pa handang mag-asawa, huwag muna. Baka paglaruan mo lang ang puso ng iba.

4. Hangga’t hindi kasal, huwag ipagkamaling patatatagin ng physical intimacy/sex ang inyong pag-ibig sa isa’t isa. Nagdadag lang kayo ng kumplikasyon at problema. Dahil kapag nakasama iyan sa menu ng relasyon, mahirap tigilan. Hindi ninyo kailangang ng practicum sa bagay na iyan para masabing sexually compatible kayo talaga.

5. Pumili ng karelasyon na handang sumuporta sa pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Always bear in mind your life mission. Mahirap makasama ang isang taong walang kaamor-amor sa iyong passion. Huwag magdagdag ng krus na magbibigay sa iyo ng labis na konsumisyon.

6. Mapapatunayan mong mahal mo talaga ang tao kapag nalaman mo at nasaksihan ang pinakamadilim at pinakamasamang parte ng kaniyang pagkatao subalit lagi kang may dahilan para mahalin siya. This is the reason love is indeed a decision. Utak muna, bago ang puso.

7. Hindi puwedeng walang magpapakumbaba kapag may alitan. Diyan magandang laruin ang paunahan. Hanggang pareho kayong nagmamatigasan unti-unting matutuyo ang pagmamahalan. Huwag hayaang patayin ng inis at galit at matamis na samahan.

8. Huwag mapagod magmahal. Kahit ilang beses kang pinagtaksilan. Kahit ilang beses kang iniwan ng iyong minahal. Lahat nasasaktan. May purpose si Lord bakit ka nagkaganyan. Pagpahingahin ang puso at umibig muli. Masarap ang magmahal at sa iyo ay may nagmamahal.

9. Ang kaligayahan ng partner ang unahin bago ang iyong kaligayahan. Sa ganitong paraan sinasanay mo ang iyong sarili na maging mapagbigay. Iyan ang nagbibigay saysay at kulay sa buhay.

10. Ang tunay na nagmamahal hindi nagtatanim ng galit. It does not keep record of wrongs. Kapag tapos na ang kaso, ibaon na sa pinakamalalim na parte ng karagatan. Leave the past behind at move on na kaibigan.

No comments: