Friday, January 03, 2014

ANG KESO AT ANG DAGA

Isang munting daga ang nainlab sa isang cute na "keso". Ang problema, ini-snob siya ng "keso" at sadyang hindi cheesy sa kaniya. Walang spark. Kaya pilit itong lumalayo sa kaniya. Kahit saan magpunta ang keso, hinahabol ng pobreng daga. 

Nakarating sila Ifugao Rice Terraces. 

Naghabulan sa Mount Fuji sa Japan. 

Munting nang magpang-abot sa Burj Khalifa Tower sa Dubai. 

Inakyat ni daga ang Eiffel Tower sa Paris dahil doon nagtago ang keso. Pero hindi niya na naabutan. Nakasakay na ng eroplanong dumaan. 

Nakarating sila sa Disneyland sa Florida, USA. Then, pabalik sa Milan, Italy. Nagpunta rin sa Taj Mahal sa India.

Hingal na ang daga pero sige lang. Takbo lang nang takbo ang keso. 

Nakabalik na sila sa Pinas. Naghabulan sa Mayon Volcano sa Albay. Sinisid ang mga beaches ng Boracay. 

Pero nang dumating sila sa Palawan Underground River, nasukol na ang pagod na pagod nang keso. 

Tuwang-tuwa ang daga. "Aha, sa akin ka na!" Sabay subo sa keso na matagal na niyang inaasam at pinapangarap. Yummy. 

Nabusog ang daga. Pero pagkatapos ng ilang minuto bumula ang kaniyang bunganga. 

Expired na pala. Inamag na dahil sa kahahabol sa kaniya.

Tama ang sinasabi ng Bibliya.

Mateo 16:25 - Sapagkat ang sinumang nagnanais magligtas ng kanyang buhayd ay mawawalan nito; ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito.

Mark 8:36 – Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan, at mapahamak ang kanyang buhay?

No comments:

ANO BA TALAGA ANG "CALLING" KO?

Lagi kong naririnig iyan sa mga kabataang kaga-graduate lang sa kolehiyo at mga young professionals na nababagot sa buhay. Nagtatanong si...